Informujemy Szanownych Kolegów, że od 11:00 godziny dnia 19 grudnia 2017r. w sklepie wędkarskim BIG FISH, można będzie nabywać znaki uprawniające do wędkowania w sezonie 2018 (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 do 16:30).
Wysokość składek jest podobna jak w 2017 roku, natomiast przypominamy Kolegom, że ostateczny termin opłacenia składki mija w dniu 30.04.2018r. Po tym terminie naliczana będzie opłata wpisowa w wysokości 25 zł.
Czołem !