Pytania egzaminacyjne na kartę wędkarską komisji egzaminacyjnej koła PZW Wiarus w Lubaniu. Zdający egzamin otrzymuje 5 wybranych przez komisję egzaminacyjną pytań.
Numer Treść pytania Uwagi
1. Czy raki błotny i szlachetny mogą być przedmiotem połowu amatorskiego? -
2. Czy na podstawie karty wędkarskiej można dokonywać połowu ryb kuszą ? -
3. Czy można do lokalizacji lub wabienia ryb używać sztucznego światła ? -
4. Jaka jest minimalna długość wędki do amatorskiego połowu ryb ? -
5. Czy na podstawie karty wędkarskiej można pozyskiwać ryby podrywką wędkarską ? -
6. Jakie dokumenty uprawniją do amatorskiego połowu ryb na wodach PZW ? -
7. Czy osoba która ukończyła 15 lat, nie posiadająca karty wędkarskiej, może dokonywać amatorskiego połowu ryb na jedną wędkę pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską ? -
8. W jakiej odległości od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę można dokonywać amatorskiego połowu ryb ? -
9. Na ile wędek jednocześnie można dokonywać połowu ryb łososiowatych ? -
10. Na ile wędek jednocześnie można dokonywać amatorskiego połowu ryb, z wyłaczeniem ryb łososiowatych ? -
11. W jakiej odległości od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa oraz oznakowanych przez uprawnionego do rybactwa krześlisk można dokonywać amatorskiego połowu ryb ? -
12. W jakiej odległości od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą, można dokonywać amatorskiego połowu ryb ? -
13. Co oznacza termin “wymiar ochronny ryby” ? -
14. Co oznacza określenie “okres ochronny ryb” ? -
15. Co oznacza termin “limit połowu” ? -
16. Czy można dokonywać amatorskiego połowu ryb za pomocą wędki wytwarzającą w wodzie pole elektryczne ? -
17. Jakim wymogom muszą odpowiadać ryby używane jako przynęta ? -
18. Opisz sposób postępowania w przypadku złowienia ryby mniejszej od wymiaru ochronnego lub w okresie ochronnym dla danego gatunku ? -
19. Czy ryby pozyskane w wyniku amatorskiego połowu mogą być przedmiotem sprzedaży ? -
20. Jakiej karze podlega osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb bez karty wędkarskiej ? -
21. Jakiej karze podlega osoba dokonująca amatorskiego połowu ryb niewymiarowych lub w okresie ochronnym albo więcej niż dwoma wędkami lub jednej w przypadku ryb łososiowatych? -
22. Jakiej karze podlega osoba wprowadzająca do obrotu ryby pochodzące z amatorskiego połowu ryb? -
23. Jakie organy są uprawnione do kontroli przestrzegania przepisów regulujących amatorski połów ryb ? -
24. Jaki dokument określa wymiary ochronne i okresy ochronne ryb w Polsce ? -
25. Pytanie odnośnie wymiaru ochronnego, limitu ilościowego lub okresu ochronnego wybranego gatunku ryb. -
26. Wymień dwie cechy wyglądu zewnętrznego różniące płoć od wzdręgi (krasnopióry). -
27. Wymień dwie cechy wyglądu zewnętrznego różniące płoć od jazia. -