ZARZĄD KOŁA
 1. Marek Olszewski- prezes,
 2. ************** - wiceprezes ds. sportu,
 3. Tomasz Woźniak - wiceprezes ds. organizacyjnych,
 4. Krzysztof Piotrowicz - skarbnik,
 5. Łukasz Bańka - gospodarz,
 6. Andrzej Wrześniewski - sekretarz,
 7. Janusz Deka - członek,
 8. Jarosław Sass - członek,
 9. Jan Kownacki - członek,
 10. Mieczysław Bernacki - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. Jan Królikowski - sekretarz.
 3. Józef Łajs - członek.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Jerzy Pająk - przewodniczący.
 2. Jarosław Piskunowicz - sekretarz.
 3. Łapiński Piotr - członek.
KOMISJA EGZAMINACYNA
 1. Krzysztof Piotrowicz - przewodniczący.
 2. Tomasz Skonieczny - zastępca.
 3. Jan Kownacki - członek egzaminator.
RZECZNIK DYSYCYPLINARNY KOłA
 1. Alek Lorek
ZARZĄD KOŁA
 1. Marek Olszewski- prezes,
 2. Lorek Alojzy - wiceprezes,
 3. Mieczysław Bernacki - wiceprezes,
 4. Krzysztof Piotrowicz - skarbnik,
 5. Kownacki Jan - gospodarz,
 6. Radyk Mariusz - członek,
 7. Twardowski Jacek - członek,
 8. Uczciwek Wiesław - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. Jan Królikowski - zastępca.
 3. Artur Wolny - sekretarz.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. JarosŁaw Sass - przewodniczący.
 2. Jerzy Pająk - zastępca.
 3. Eugeniusz Skubiszewski - członek.
KOMISJA EGZAMINACYNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. Krzysztof Piotrowicz - zastępca.
 3. Jan Kownacki - członek egzaminator.
ZARZĄD KOŁA
 1. Marek Olszewski- prezes, (do 5.03.2010 Sławomir Rattay[*])
 2. Lorek Alojzy - wiceprezes,
 3. Krzesztof Piotrowicz - wiceprezes,
 4. MieczysŁaw Bernacki - czŁonek,
 5. Katarzyna Rudek - skarbnik,
 6. Kownacki Jan - gospodarz,
 7. PrzemysŁaw Kosior - czŁonek,
 8. Radyk Mariusz - czŁonek,
 9. Twardowski Jacek - czŁonek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. ***************** - zastępca.
 3. Artur Wolny - sekretarz.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Jan Piotrowicz - przewodniczący.
 2. Jarosław Sass - zastępca.
 3. Pająk Jerzy - członek.
KOMISJA EGZAMINACYNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. Jan Piotrowicz - zastępca.
 3. Jan Kownacki - członek egzaminator.
ZARZĄD KOŁA
 1. SŁawomir Rattay [*] - prezes,
 2. Lorek Alojzy - wiceprezes,
 3. Krzysztof Kusiak - wiceprezes,
 4. Olszewski Marek- sekretarz,
 5. Mirosław Drzazga - skarbnik,
 6. Kownacki Jan - gospodarz,
 7. Mariusz Derenowski - członek,
 8. Bernacki Mieczysław - członek,
 9. Krzysztof Piotrowicz - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Tomasz Skonieczny - przewodniczący.
 2. Jan Piotrowicz - zastępca.
 3. Artur Wolny - sekretarz.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Sebastian Terenda - przewodniczący.
 2. Piotr Tomczak - zastępca.
 3. Jacek Twardowski - członek.
ZARZĄD KOŁA
 1. Sławomir Rattay [*] - prezes,
 2. Ireneusz Barański [*] - wiceprezes,
 3. Krzysztof Kusiak - wiceprezes,
 4. Tomasz Skonieczny- wiceprezes,
 5. Mirosław Drzazga - skarbnik,
 6. Kownacki Jan - gospodarz,
 7. Mariusz Derenowski - członek,
 8. Alojzy Lorek - członek,
 9. Józef Goszczycki - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Marek Olszewski - przewodniczący.
 2. Jan Piotrowicz - zastępca.
 3. Jacek Twardowski - sekretarz.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. CzesŁaw Skulski - przewodniczący.
 2. Krzysztof Piotrowicz - zastępca.
 3. Jerzy Barszcz - członek.
 4. Kazimierz Mierzejewski - członek
 5. Piotr Tomczak - członek.
ZARZĄD KOŁA
 1. Józef Goszczycki - prezes,
 2. Tomasz Skonieczny - wiceprezes,
 3. Ireneusz Barański [*] - wiceprezes,
 4. Sławomir Rattay [*] - sekretarz,
 5. Mirosław Drzazga - skarbnik,
 6. Kownacki Jan - gospodarz,
 7. Mariusz Derenowski - członek,
 8. Jan Piotrowicz - członek,
 9. Leszek Lotosz - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Marek Olszewski - przewodniczący.
 2. Wiesaw Uczciwek - zastępca.
 3. Krzysztof Kusiak - sekretarz.
SAD KOLEŻEŃSKI
 1. Antoni Wilczyński[*] - przewodniczący.
 2. Kazimierz Mierzejewski - zastępca.
 3. Jerzy Barszcz - członek.
 4. Czesław Skulski - członek
 5. Andrzej Respondek - członek.
W maju 1999 roku ze składu zarządu odwołany zostaje kolega Leszek Lotosz, natomiast we wrześniu 1999 roku do składu zarządu włączony zostaje kolega Alojzy Lorek.
ZARZĄD KOŁA
 1. Zbigniew Wieczorek[*] - prezes,
 2. Jan Piotrowicz - wiceprezes,
 3. JÓzef Goszczycki - wiceprezes,
 4. SŁawomir Rattay [*] - członek,
 5. Wiesław Uczciwek- skarbnik,
 6. Kownacki Jan - gospodarz,
 7. Andrzej Respondek - członek,
 8. Tomasz Skonieczny - członek,
 9. Andrzej Wieczorkowski - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Marek Olszewski - przewodniczący.
 2. Stanisław Pancarowicz - zastępca.
 3. Zdzisław Chrostek - sekretarz.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Jan Mocarski- przewodniczący.
 2. Jerzy Barszcz - zastępca.
 3. Antoni Wilczyński[*]- członek.
 4. Janusz Miszczak[*] - członek
 5. Czesław Skulski - członek.
W grudniu 1994 roku kolega Zbigniew Wieczorek[*] składa rezygnację z funkcji prezesa zarządu koła. Funkcja ta zostaje powierzona koledze Józefowi Goszczyckiemu, natomiast koledze Zbigniewowi Wieczorkowi[*] powierzona zostaje funkcja wiceprezesa zarządu koła. W dniu 24 stycznia 1995 roku w trakcie walnego zgromadzenia do składu sądu koleżeńskiego zostają wybrani koledzy : Kazimierz Kliszcz i Łukasz Bukowiec. W związku z naglą śmiercią kolegi Zbigniewa Wieczorka[*], w kwietniu 1995 roku funkcję wiceprezesa powierzono koledze Tomaszowi Skoniecznemu, natomiast koledzy : Andrzej Rozpondek i Andrzej Wieczorkowski rezygnują z dalszej pracy w zarządzie koła.
ZARZĄD KOŁA
 1. Józef Goszczycki - prezes,
 2. Zbigniew Wieczorek[*] - prezes,
 3. Jan Piotrowicz - sekretarz,
 4. Wiesław Uczciwek- skarbnik,
 5. Kownacki Jan - gospodarz,
 6. Andrzej Respondek - członek,
 7. Andrzej Wieczorkowski - członek.
KOMISJA REWIZYJNA
 1. Stanisław Pancarowicz - przewodniczący,
 2. Marek Olszewski - członek,
 3. Zdzisław Chrostek - członek.
SĄD KOLEŻEŃSKI
 1. Jan Mocarski- przewodniczący.
 2. Jerzy Barszcz - zastępca.
 3. Antoni Wilczyński[*]- członek.
 4. Janusz Miszczak[*] - członek,
 5. Marian Kosiorkiewicz[*] - członek.